2008 Sichuan Relief Fund Donors (6/2/08 update)
Total: $16,090
Donation List
Date/Time Name (First Last) Donation Amount ($)

Paypal:

5/28/2008 Jun Z,XueFeng F 500
5/28/2008 Zhi F 200
5/26/2008 Yue Y 200
5/23/2008 Li W 100
5/23/2008 Bo L 50
5/22/2008 Wei C 200
5/22/2008 Jianqiang L
100
5/22/2008 Chi-Yu L 200
5/22/2008 Wei L, Wenlin H 500
5/21/2008 Rong Zhao, Xiaoqun Lu 1000
5/21/2008 changming D 100
5/20/2008 Qing L 50
5/19/2008 baoshan H, Ying H 500
5/19/2008 yufei B 50
5/19/2008 Yan Y 500
5/19/2008 Yun Z 20
5/19/2008 xiaoyi Y 100
5/19/2008 xuejia Y 100
5/19/2008 Yong H 50
5/19/2008 SHANGQING Y, Zhengmao Y 100
5/18/2008 Yanbin L 50
5/18/2008 Bo P 200
5/17/2008 QING Y 250
5/17/2008 Wei C 100
5/17/2008 Liang G 50
5/17/2008 Sijuan J, Xiaoyuan D 500
5/17/2008 Xiaoyun L 500
5/17/2008 Yongjun H 500
5/16/2008 Hua O 100
5/16/2008 Yi P 500
5/16/2008 Yidong Y 100
5/16/2008 Jianzhong H, Jia L 500

Check:

6/01/2008 Mr.&Mrs Riggs 300
5/31/2008 TAAG 1000
5/31/2008 Kuck Casablanca LLC 500
5/31/2008 The Ping Mortgage Company 2000
5/21/2008 Jiaan Y 100
5/20/2008 The Ping Mortgage Company 1000
5/20/2008 Hao Y 500
5/19/2008 Yuang L, Bini G 500
5/16/2008 Bo G, Dongmei Y 200
5/16/2008 Xiao Qiang W, LiPing Z 200 Coca-Cola matching 400, processing)
5/15/2008 June W, Xiaodu L 500
5/15/2008 Huiming L, Sijun H 500

Google Checkout:

5/29/2008 Yan W 300
5/27/2008 Yi Y 300
5/25/2008 Yitao G 20

Cash:

5/31/2008 Ning W 100
This article comes from Tsinghua Alumni Association of Georgia
http://news.taag.org/xoops

The URL for this story is:
http://news.taag.org/xoops/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=14