May 2008 - April 2009 Board of Directors
Board of Directors (May 2008 - April 2009)

President: LU Xiaoyun ¬ (404) 949-8150 luxiaoyun@gmail.com
Vice President: PAN Bo ˲ (678) 296-0380 panbo@ece.gatech.edu
Vice President: WANG Huijun (770) 495-7908 huijunwus@yahoo.com
Treasurer: LI Huiming (678) 799-6003 huiming_li@yahoo.com
Webmaster: LIN Wei (720) 939-1729 wlin@jiahost.com

Board Members:
CHEN Yuansheng Է (678) 584-0345 chen@chenxiao.us
GAO Bo ߲ (770) 492-8278 bo.gao1@gmail.com
Gulinar (678) 908-1387 gulinar@comcast.net
HAN Baoshan ɽ (404) 579-1668 baoshanhan@gmail.com
HUANG Gang Ƹ (404) 290-7939 ghuang@ece.gatech.edu
HUANG Jianzhong ƽ (678) 516-3465 jz_huang@yahoo.com
HUANG Yongjun ¾ yongjunhuang@gmail.com
JIA Zhensheng (404) 293-4001 jiazhsh@ece.gatech.edu
JIANG Sijuan ˼ (678) 475-0767 sijuanjiang@yahoo.com
LOU Yuang ¥ (770) 379-0632 ylou@imcingular.com
LU Shengkai ¬ (678) 474-9242 shengkai.lu@cingular.com
PAN Yi (678) 566-4098 pan@cs.gsu.edu
WANG June q (770) 630-9368 june@junewang.com
XIAO Chunpeng Ф (404) 310-1354 xiao@ece.gatech.edu
XIAO Yu Ф (678) 591-7298 yalexiao@yahoo.com
YOU Hao κ (770) 569-2719 hyou@acmarks.com
ZHANG Ping Ƽ (678) 468-9886 ping@pingmortgage.com
ZHANG Runzhou (678) 762-7668 rzhang77@gmail.comThis article comes from Tsinghua Alumni Association of Georgia
http://news.taag.org/xoops

The URL for this story is:
http://news.taag.org/xoops/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=8